معاون پژوهشی دانشکده

  

                                                                             دکتر گردآفرین نیک بخت                         
            
                                              استادیار                           
                                                  معاونت پژوهشی
                     CV
                         داخلی  

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107