معاونت پژوهشی دانشکده

  

   دکتر گردآفرین نیک بخت                          خانم نیکبخت
   استادیار                           
        معاونت پژوهشی
 CV
 داخلی  

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107