مدیر امور عمومی دانشکده

 

 

جلال نوشادیان

نام ونام خانوادگی

رئیس اداره عمومی

سمت

 

شرح وظایف  :
1- نظارت بر کلیه امور عمومی دانشکده ؛
2- حضور و غیاب کارکنان؛
3- نظارت بر واحدهای مختلف دانشکده؛
4- تأیید و پیگیری درخواست خریدها؛
5- نقل و انتقال کارکنان؛
6- تأمین تجهیزات؛
7- تشویق و تنبیه کارکنان؛
8- نظارت بر کار پرسنل خدماتی دانشکده

 

 

 

 شماره تلفن: 07433230240

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107