شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی


ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
 1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛ دکتر محمدرضا ربانی

2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛ دکتر حمداله دلاویز

3. معاون پژوهشی دانشکده:  دکتر گردآفرین نیک بخت
4. نمایندگان گروه‌های آموزشی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه آموزشی یا پژوهشی در مقطع تحصیلات تکمیلی؛ دکتر رضا محمودی و دکتر هیبت اله صادقی و دکتر کامبیز کشاورز
5 . یک تا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی با تایید و حکم رئیس موسسه:  دکتر امیر قنبری
وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
شورای تحصیلات تکمیلی هر دانشکده جانشین شورای آموزشی ـ پژوهشی آن دانشکده در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود.

   دانلود : اعضاء_شورای_تحصیلات_تکمیلی_دانشکده_پزشکی.pdf           حجم فایل 32 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107