حسابداری

 

علی صالحی

نام ونام خانوادگی

مسئول حسابداری

سمت

 

 

حمیرا حسینی 

نام و نام خانوادگی

کارشناس حسابداری

سمت

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107