حسابداری

 

علی صالحی

نام ونام خانوادگی

مسئول حسابداری

سمت

 

 

حمیرا حسینی 

نام و نام خانوادگی

کارشناس حسابداری

سمت

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107