تاسیسات

 

 حبیب جلال فر

نام و نام خانوادگی

 مسئول تاسیسات 

سمت

  

 

اکبرنوشادی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

سید جواد سادات

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

علی محمد احمدی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107