تاسیسات

 

 حبیب جلال فر

نام و نام خانوادگی

 مسئول تاسیسات 

سمت

  

 

اکبرنوشادی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

سید جواد سادات

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

علی محمد احمدی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107