مسئول دفتر

 

عبدالله سلیمانی

نام و نام خانوادگی

مسئول دفتر 

سمت

 

شماره تلفن: 07433230290-شماره فکس : 07433235153

آدرس : یاسوج - خیابان شهید جلیل - جنب بیمارستان امام سجاد (ع)- پردیس آموزشی  - طبقه سوم
کد پستی : 7591994799

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107