اداره آموزش
                      شراره قهرمانی                      
                کارشناس ارشد روانشناسی                         
                       مسئول آموزش دانشکده           

                          امین جمالی نسب                     
         کارشناس ارشد توانبخشی و مشاوره                        
                  کارشناس بالینی و دستیاران           
 
                                    لیلا بزرگیان                      
                           کارشناس مامایی                         
             کارشناس فیزوپاتولوژی و تحصیلات تکمیلی          
 
                       حیدر نوشادیان                      
                    کارشناس زبان انگلیسی                         
                     کارشناس علوم پایه           
 
                                            محمد محبوبی                     
                                     فوق دیپلم                             
                             سمعی و بصری           

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس آموزش دانشکده پزشکی :33233702
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107