تحصیلات تکمیلی

 

                                              دکترامیرقنبری                         
           amirghanbari52@yahoo.com    
                                              استادیار                           
                                     مسئول تحصیلات تکمیلی             
                     CV
                         علوم تشریحی  

 

 

 

اسماء صالح پور

نام ونام خانوادگی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

سمت

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107