معاون بالینی دانشکده

 

 

                                                                                  دکتررزیتا عباسی لرکی                         
           kian 1380@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                              معاونت بالینی                         
                     CV 
                        داخلی    

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107