معاونت بالینی دانشکده

 

 

                                                                                  دکتررزیتا عباسی لرکی                         
           kian 1380@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                              معاونت بالینی                         
                     CV 
                        داخلی    

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107