خدمات

 

کرم راد

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

منوچهر راد

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

طالب عدالت

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

فاطمه نجفی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

  

 

حمیده سلیمانی

نام و نام خانوادگی

تکنسین

سمت

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107