آسیب شناسی

 

 

                                                                          دکترارسلان عزیزی                         
           drarsazizi@gmail.com
                                              استادیار                           
                                          پاتولوژیست -مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                        

دکتررامین جان نثار 

         raminjannesar@ gmeil.com

                                             استادیار                          
                        دکترای بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی 
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                                                                     دکترفریبا راد                         

           fariba.rad89@gmail.com 

                                              استادیار                           
                                 دکترای هماتولوژی و بانک خون
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                        
                                            شهربانو عسگریان                         

          b4.askariyan@gmail.com

                                              مربی                           
                                 کارشناس ارشد میکروبشناسی پزشکی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107