ارتوپدی

 

                                                                                 دکترحمید رضا محمدی                         
          
                                              استادیار                           
                                     متخصص ارتوپدی-مدیرگروه
                    CV
                  برنامه هفتگی

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107