توان بخشی

 

                                                                               دکترپرویز یزدان پناه                          
          
                                             دانشیار                           
                     متخصص طب فیزیکی و توان بخشی- مدیرگروه
                CV
                برنامه هفتگی

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107