آزمایشگاه

 

 

 

 مژگان نیک اقبال

نام و نام خانوادگی

 کارشناس پرستاری

رتبه علمی

 کارشناس

سمت

فیزیولوژی

کروه آموزشی

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107