آزمایشگاه بافت شناسی

 

دکترمهرزاد جعفری برمک

نام و نام خانوادگی

mehrzadj14@gmail.com 

ایمیل

استادیار

رتبه علمی

مسئول آزمایشگاه بافت

سمت

CV

رزومه

علوم تشریحی

کروه آموزشی

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107