آزمایشگاه بافت شناسی

 

دکترمهرزاد جعفری برمک

نام و نام خانوادگی

mehrzadj14@gmail.com 

ایمیل

استادیار

رتبه علمی

مسئول آزمایشگاه بافت

سمت

CV

رزومه

علوم تشریحی

کروه آموزشی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107