سالن تشریح و مولاژ

 

دکتر رویا آریانپور

نام و نام خانوادگی

aryanpourr@gmail.com 

ایمیل

استادیار

رتبه علمی

مسئول سالن تشریح

سمت

CV

رزومه

علوم تشریحی

کروه آموزشی

     

 

 الهام عنانات

نام و نام خانوادگی

 کارشناس ارشد علوم تشریح

رتبه علمی

  کارشناس

سمت

علوم تشریحی

کروه آموزشی

    

 

 فرج اله جعفری

نام و نام خانوادگی

 کارشناس تربیت بدنی

رتبه علمی

 کارشناس

سمت

علوم تشریحی

کروه آموزشی

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107