استاد مشاور

کوریکولوم استاد مشاور

   دانلود : فرم_استاد_نمونه.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : استاد_مشاوردکتر_مجید_خسروانی.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : استاد_مشاوردکترعبدالعلی_مشفع.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : استاد_مشاوردکترشیر_علی__خرامین.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : استاد_مشاوردکتر_علی_میرزایی.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : استاد_مشاور_محمد_امین_قطعی.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکترمحسن_نیک_سرشت.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_ناصر_فرهادی.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_مهرزاد_جعفری_برمک.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_لیلا_منظوری.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_رامین_جان_نثار.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_حسین_صادقی.pdf           حجم فایل 29 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_نوری_پور.pdf           حجم فایل 23 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_قلم_فرسا.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_سید_سجاد_خرم_روز.pdf           حجم فایل 26 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_سید_ابراهیم_حسینی.pdf           حجم فایل 23 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_رضا_محمودی.pdf           حجم فایل 29 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_امیر_قنبری.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_امیر_حسین_دوستی_مطلق.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : استاد_مشاور_دکتر_اصغر_شریفی.pdf           حجم فایل 28 KB
   دانلود : مصوبه_آئین_نامه_استاد_مشاور.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : آئین_نامه_استاد_مشاور.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : فرم_الف-_اطلاعات_فردی_دانشجو.doc           حجم فایل 90 KB
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107