کارشناس آموزش مامایی

کارشناسی آموزش مامایی

 

 

نام و نام خانوادگی:  ناهید یعقوبیان

 
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سابقه کار: 25 سال 

تلفن :  33230327 -074

آدرس : یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، پردیس آموزشی، طبقه اول، حوزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107