کارشناس آموزش مامایی

کارشناسی آموزش مامایی

 

 

نام و نام خانوادگی:  ناهید یعقوبیان

 
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سابقه کار: 25 سال 

تلفن :  33230327 -074

آدرس : یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، پردیس آموزشی، طبقه اول، حوزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107