تاریخچه دانشکده پزشکی
 دانشكده پزشكي ياسوج از سال 1370 تا 1374 مجموعاً 109 نفر دانشجوي پزشكي سهميه اين دانشگاه در دانشگاههاي شيراز و اصفهان مشغول به تحصيل بوده اند كه از سال 1374 بخشي از دوره هاي باليني و از سال 1376 نيز از دوره فيزيوپات به دانشگاه علوم پزشكي ياسوج منتقل و پس از گذراندن دوره باليني در اين دانشگاه فارغ التحصيل گرديده اند . در سال 1375 نيز اولين گروه دانشجويان پزشكي در اين دانشگاه شروع به تحصيل نمودند تا کنون چندین دوره دانشجوی رشته پزشکی در این دانشکده پذیرفته شده اند که اغلب آنها پس از اتمام دوره اشان فارغ التحصیل گردیده اند . از سال 1389 به بعد علاوه بر رشته پزشکی؛ رشته دستیاری تخصصی اطفال ، زنان و زایمان،داخلی،جراحی و رشته های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ،علوم تشریحی و میکروبشناسی نیز اضافه گردید.


روسای قبلی دانشکده به ترتیب به سرح زیر می باشد:
 1- دکتر میترا محدث از سال 1376 تا 1377
2- دکتر سعیده حق بین از سال 1377 تا سال 1380
3- دکتر بهداد ندیمی از سال 1380 تا سال 1382
4- دکتر محمد رضا نیک بخت از سال 1382 تا سال 1383
5- دکتر علی محمدی از سال 1383 تا سال 1387
6- دکتر عبدالعلی مشفع از سال 1387 تا 1393

موقعیت جغرافیایی دانشکده پزشکی
 ساختمان دانشکده پزشکی در پردیس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی واقع در خیابان شهید جلیل و در جنب بیمارستان امام سجاد(ع) در بین جنگل سرسبز بلوط واقع شده است.

گروه های آموزشی دانشکده پزشکی
1- گروه علوم پایه شامل بخشهای: علوم تشریحی، بیوشیمی،فیزیولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی، فارماکولوژی، روانشناسی 
2- گروه عمومی شامل: معارف ، ادبیات ، زبان انگلیسی
3- گروه علوم بالینی شامل :
1- گروه های Major: بخش های داخلی، زنان، اطفال ، گروه جراحی شامل: بخشهای جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی مغز و اعصاب
2- گروه های Minor: بخش های عفونی، چشم ، ENT ، رادیولوژی، پوست، توانبخشی ، روانپزشکی،
پزشکی اجتماعی ،پاتولوژی
 
الف- رشته پزشکی

سال ورود

تعداد کل

تفکیک جنسیت

مقطع تحصیلی

1390

57

مرد21

زن36

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

کاراموز

کارورز

1391

48

20

28

 

 

*

 

1392

55

22

33

 

*

 

 

1393

66

30

36

*

 

 

 

1394

112

54

58

*

 

 

 

1395

112

53

59

*

 

 

 

1396 110            
1397 33            

 

ب- دستیار اطفال

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

 

مرد

زن

1391

4

2

2

1392

4

1

3

1393

3

2

1

1394

3

2

1

1395

4

3

1

1396 5    

 

ج- دستیار داخلی

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

-

مرد

زن

1391

3

2

1

1392

3

1

2

1393

3

3

-

1394

3

2

1

1395

3

-

3

1396 5    
1397 4    

 

د- دستیار زنان

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

-

مرد

زن

1391

-

-

--

1392

-

-

-

1393

-

-

-

1394

3

-

3

1395

4

-

4

1396 5    

ه- کارشناسی ارشد بیوشیمی

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

-

مرد

زن

1391

-

-

-

1392

4

1

3

1393

7

2

5

1394

7

1

6

1395

3

-

3

1396 5    

 

و- کارشناسی ارشد علوم تشریح

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

-

مرد

زن

1391

-

-

-

1392

3

-

3

1393

4

3

1

1394

4

-

4

1395

2

-

2

1396 3    

 

ز- دستیار جراحی

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

 

مرد

زن

1391

 

 

 

1392

 

 

 

1393

 

 

 

1394

4

3

1

1395

2

2

-

1396 4    
1397 3    

 

ح- کارشناسی ارشد میکروبشناسی

سال ورود

تعداد کل

تعداد به تفکیک جنسیت

1390

-

مرد

زن

1391

-

-

-

1392

3

3

-

1393

5

-

5

1394

6

3

3

1395

5

4

1

1396 4  

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107