فضای آموزشی

فضای اموزشی و فیزیکی دانشکده

عنوان

توضیحات

ازمایشگاه تحقیقات مرجع

 مستقر در پدیس اموزشی (در حال تکمیل)

حیوان خانه

 مستقر در پردیس اموزشی

سالن مطالعه

مستقر در کتایخانه مرکزی

کتابخانه مرجع دانشکده پزشکی

مستقر در معاونت پژوهشی داشنکده پزشکی

کتابخانه

مستقر در کتایخانه مرکزی

سالن امفی تئاتر

دانشکده پزشکی

 

 

  • کل فضای فیزیکی موجود : 6860 مترمربع
  • ازمایشگاهها : 2027 متر مربع
  • کلاسها : 645 متر مربع
  • اداری : 1752 مترمربع
  • اتاق اساتید : 570 متر مربع 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107