گروه اخلاق پزشکی

اساتید گروه اخلاق پزشکی

دکتر رامین جان نثار

 


 

 

دکتررامین جان نثار

raminjannesar@ gmeil.com
استادیار
CV
 دکترای بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی
برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107