فایلهای آموزشی
  • جهت دانلود روی نام هر فایل کلیک کنید.
   دانلود : برنامه_حضور.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : برنامه_و_راهنمای_ایمن_سازی_مصوب.pdf           حجم فایل 3608 KB
   دانلود : کاریکولوم_کارورزان.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : کاریکولوم_کارآموزان.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : کاریکولوم_دستیاران.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود : برنامه_اموزشی_مقطع_کارورزی_-_گروه_کودکان.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : برنامه_ضروری_اموزشی_مقطع_کار_اموزی.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : غربالگري_کم_کاري_تيروييد_نوزادان.rar           حجم فایل 2942 KB
   دانلود : برنامه_و_راهنمای_ایمن_سازی.pdf           حجم فایل 3608 KB
   دانلود : برنامه_هفتگی_کاراموزان_و_کاورزان.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : کاریکلوم_اموزشی_گروه_دستیاران.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود : log_book_intern.pdf           حجم فایل 787 KB
   دانلود : log_book_estager.pdf           حجم فایل 198 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107