آئین نامه کارشناس ارشدبیوشیمی

برنامه آموزشی کارشناس ارشد بیوشیمی

   دانلود : کوریکولوم_ارشد_بیوشیمی.pdf           حجم فایل 532 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107