دستیاری تخصصی

کوریکولوم و اسامی دانشجویان دستیاری 


   دانلود : دانشجویان دستیاری زنان و زایمان.pdf           حجم فایل 20 KB
   دانلود : دانشجویان دستیاری رشته جراحی.pdf           حجم فایل 20 KB
   دانلود : دانشجویان دستیاری کودکان.pdf           حجم فایل 20 KB
   دانلود : دانشجویان دستیاری داخلی.pdf           حجم فایل 21 KB
   دانلود : جراحی_عمومی.pdf           حجم فایل 1235 KB
   دانلود : زنان.pdf           حجم فایل 536 KB
   دانلود : کودکان.pdf           حجم فایل 496 KB
   دانلود : داخلی.pdf           حجم فایل 780 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107