آئین نامه کارشناس ارشد میکروب شناسی

برنامه آموزشی کارشناس ارشد میکروبشناسی

   دانلود : کوریکولوم_ارشد_میکروبشناسی.pdf           حجم فایل 881 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107