انگل شناسی و قارچ شناسی

 

                                  دکترعبدالعلی مشفع                         

                         amoshfea@yahoo.com          

                                              دانشیار                           
                        دکترای تخصصی انگل شناسی- مدیرگروه
                     CV
              برنامه هفتگی

 

 

 

                                        دکترامین قطعی                         
         ghateea1980@gmail.com 
                                              دانشیار                           
                            دکترای تخصصی انگل شناسی             
                    CV
                      برنامه هفتگی  

 

 

                          دکترصادق نوری پور                         
 nooripoor8561@gmail.com       
                                          استادیار                           
                             دکترای تخصصی قارچ شناسی             
               CV
                 برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : SARFASL___97.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود : HAFTEGI__ANGAL___97.pdf           حجم فایل 227 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107