چشم

 

 

                                              دکتربهمن شریفی                         
                 D-sh-taj@yahoo.com  
                                              استادیار                           
                       متخصص چشم-فلوشیپ پیوند قرنیه -مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترامیر خسروی                         
              amir11khosravi@gmail.com 
                                              استادیار                           
                                               متخصص چشم
                     CV
                         برنامه هفتگی

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107