پزشکی اجتماعی

 

 

                                                دکترلیلا منظوری                         
                 Manzouri.leila@yums.ac.ir 
                                              استادیار                           
                                 متخصص پزشکی اجتماعی- مدیرگروه
                     CV
                     برنامه هفتگی

 

                                  دکترحمیدرضاغفاریان شیرازی                         
      gshr3@yahoo.com 
                                  استادیار                           
                                    دکترای آمارحیاتی
      CV
     برنامه هفتگی

 

                   محسن مومنی

         Mohsenmomeni negad @yahoo.com 

                                              مربی                           
                                 مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107