روانپزشکی

 

                                            دکترنذیرهاشمی                         
nazirhashemi@gmail.com
                                               دانشیار                           
                             متخصص روانپزشکی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                                                   دکترعلی محمدی                         
          ali-mohamadi@yahoo.com 
                                               دانشیار                           
                                           متخصص روانپزشکی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107