روانپزشکی

 

                                            دکترنذیرهاشمی                         
nazirhashemi@gmail.com
                                               دانشیار                           
                             متخصص روانپزشکی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                                                   دکترعلی محمدی                         
          ali-mohamadi@yahoo.com 
                                               دانشیار                           
                                           متخصص روانپزشکی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107