اورولوژِی

 

 

                                           دکترصدراله محرابی                         
           mehrabi390@yahoo.com
                                              استاد                           
              متخصص اورولوژی- فلوشیپ اندویورولوژی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                         دکترمحمدرضا ربانی                         
         smrrabani@yahoo.com
                                              دانشیار                           
                   متخصص اورولوژی-فلوشیپ پیوند کلیه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترحمید نیکنام                         
           
                                              استادیار                           
                                         متخصص اورولوژی
                    CV
                         برنامه هفتگی

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107