ادبیات

 

                                              دکترعباسعلی ابراهیمی                          
           ebrahimimehr@gmail.com
                                              استادیار                           
                                            دکترای ادبیات- مدیرگروه
                    CV
                    برنامه هفتگی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107