زبان انگلیسی

 

 

                                              دکترمحمد علی منصوریان                         
           Mohammad.ali.mansoorian @gmail.com 
                                              استادیار                           
                                                دکترای زبان انگلیسی- مدیر گروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

   دانلود : ZABAN_97.1.doc.pdf           حجم فایل 172 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107