زبان انگلیسی

 

 

                                              دکترمحمد علی منصوریان                         
           Mohammad.ali.mansoorian @gmail.com 
                                              استادیار                           
                                                دکترای زبان انگلیسی- مدیر گروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107