فیزیولوژی

 

 

                                      دکترناصر فرهادی                       
   naserfarhadi42@yahoo.com        
                                              استادیار                           
                         دکترای تخصصی فیزیولوژی-مدیرگروه             
                    CV
                  برنامه هفتگی  

 

 

                                    دکترعلیرضا فلاح زاده                         
           fallahar@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                     دکترای تخصصی فیزیولوزی
                     CV
                   برنامه هفتگی

 

 

                                 دکترجمشید محمدی                         
                           j.mohammadi.4554@gmail.com                
                                              دانشیار                           
                                           دکترای تخصصی فیزیولوژی             
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                       دکترایزدپناه قیطاسی                         
           Izada @yahoo.com
                                              استادیار                           
                                     دکترای تخصصی فیزیولوژی
                     CV
                    برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : FIZIO__PZ__III__KELASI.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : FIZIO__PZ__II__KELASI.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : FIZIO__II___DANDAN___97.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : FIZIO__HAFTEGI__97.pdf           حجم فایل 199 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107