فضاهاي فيزيكي
 • دفتر اساتید مجموعأ 10 اتاق
 • دفاتر  اداری مجموعأ 12 اتاق به شرح ذیل:

  -ریاست دانشکده

  -معاونت آموزشی

  -مدیر گروه علوم پایه

  -معاونت پژوهشی

  -مسئول EDO

  -مدیر گروه دروس عمومی

  -مدیر گروه معارف اسلامی

  -مسئول تحصیلات تکمیلی

  -مدیر امور عمومی

  -کارپردازی و کمیته امتحانات

  -دبیرخانه و بایگانی

  -آموزش

 

 • کلاسهای  آموزشی مجموعأ 6 اتاق
 • آزمایشگاه های آموزشی مجموعأ  8

 

 • سایر فضاها

نام فضاي فيزيكي

تعداد

مكان

توضيحات

سالن آمفي تئاتر

1

دانشكده پزشكي

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري سمينارها و كارگاه ها

كتابخانه

4

دانشكده پزشكي؛ بيمارستان شهيد بهشتي؛ بيمارستان امام سجاد(ع) و بيمارستان شهيد رجايي

مجهز به كتب مورد نياز دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف

پايگاه عرضه اطلاعات

1

دانشكده پزشكي

مجهز به امكانات رايانه اي جهت استفاده اساتيد و دانشجويان

آزمايشگاههاي مهارتهاي باليني

1

مركز مطالعات و توسعه علوم پزشكي

مجهز به امكانات لازم براي تدريس مهارتهاي باليني

سالن مطالعه

2

دانشكده پزشكي

حيوان خانه

1

دانشكده پزشكي

مجهز به امكانات مورد نياز جهت انجام طرحها و پايان نامه ها

آزمايشگاه هاي مركزي تحقيقاتي

1

دانشكده پزشكي

مجهز به امكانات مورد نياز جهت انجام آزمايشهاي تخصصي

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107