اعضاء هیأت علمی

 

وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی یاسوج به تفکیک مدرک تحصیلی سال 1392

 

 

 

وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی یاسوج به تفکیک رتبه علمی سال 1392

 

 

 

 

 

وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی یاسوج به تفکیک وضعیت تمام وقتی سال 1392

 

 

وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی یاسوج به تفکیک وضعیت استخدامی سال 1392

 

 

 

وضعیت اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی یاسوج به تفکیک وضعیت بومی و غیر بومی سال 1392

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107