مدیریت و کارشناسان واحد

 

 

دکتر امیر قنبری

نام و نام خانوادگی

amirghanbari52@yahoo.com  

ایمیل

استادیار

رتبه علمی

مسئول تحصیلات تکمیلی

سمت

CV

رزومه

علوم تشریحی

کروه آموزشی

 

 

 

اسماء صالح پور

نام ونام خانوادگی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

سمت

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107