دستیاری داخلی

                                     لیست اسامی اساتید گروه داخلی

سمت

رشته تخصصی

نام و نام خانوادگی

ردیف

مدیر گروه بیماری های داخلی

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر رزینا عباسی لرکی

1

مسئول آموزش دستیاری

متخصص بیماری های داخلی

دکتر مسلم صداقت طلب

2

"

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مریم زارعی نژاد

3

"

فوق تخصص ریه

دکتر امیرحسین کجوری

4

"

متخصص بیماری های داخلی

دکتر آرش آریا

5

"

متخصص بیماری های داخلی

دکتر هادی غفاری

6

"

متخصص بیماری های داخلی

دکتررضا قادری

7

"

متخصص بیماری های داخلی

دکتر پورمند محسنیان

8

"

متخصص بیماری های داخلی

دکتر فاطمه قادری

9

"

فوق تخصص گوارش

دکتر شاپورآقایی

10

"

فوق تخصص گوارش

دکتر فرشاد فریدونی

11

"

فوق تخصص گوارش

دکترحسین  نیلی

12

"

فوق تخصص گوارش

دکتر آزاد

13

"

فوق تخصص غدد

دکتر مرادی شیبانی

14

"

فوق تخصص غدد

دکتر سرورام

15

"

متخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر فاطمه زاده باقری

16

"

متخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر البرزی

17

"

متخصص بیماری های قلب و عروق

 دکتر شهامت

18

"

متخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر تقویان

19

"

متخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر داوودی

20

"

متخصص بیماری های عفونی

دکتر اورنگ ایلامی

21

"

متخصص بیماری های عفونی

دکتر ذاکر سعیدی نژاد

22

"

متخصص بیماری های عفونی

دکترگردآفرین نیکبخت

23


 
     
  وظایف دستیاران داخلی  
  برنامه آموزشی دستیاران داخلی  
  گزارش ثبت فعالیت های روزانه  
   دانلود : دانشجویان دستیاری داخلی.pdf           حجم فایل 21 KB
   دانلود : داخلی.pdf           حجم فایل 780 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107