آیین نامه ها و فرمها
   دانلود : فرم_ارتقاء_اعضاءهیات_علمی.doc           حجم فایل 604 KB
   دانلود : فرمهای_آماده_گی_برای_دفاع.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود : مصوبه_آئین_نامه_استاد_مشاور.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : آئین_نامه_استاد_مشاور.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : فرم_الف-_اطلاعات_فردی_دانشجو.doc           حجم فایل 90 KB
   دانلود : فرم_ارسال_پایان_نامه_جهت_دفاع.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : راهنمای_اخلاق_در_کارارمائی__بالینی.doc           حجم فایل 334 KB
   دانلود : اساسنامه_کمیته_تحقیقات_دانشجویی.doc           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم_خام_گزارش_نهائی_ويرايش_جديد__.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : enteghaali.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : mehmaani2.doc           حجم فایل 54 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107