عفونی

 

                                              دکتراورنگ ایلامی                         
           Owrangeilami@yahoo.com
                   دانشیار
                                               متخصص عفونی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترذاکر سعیدی نژاد                         
          
                   استادیار
                                               متخصص عفونی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترمحمد غلام نژاد                         
          
                   استادیار
                                               متخصص عفونی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                           دکترگردآفرین نیک بخت                         
           
       استادیار
                                        متخصص عفونی
     CV
     برنامه هفتگی

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107