عفونی

 

                                              دکتراورنگ ایلامی                         
           Owrangeilami@yahoo.com
                   دانشیار
                                               متخصص عفونی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترذاکر سعیدی نژاد                         
          
                   استادیار
                                               متخصص عفونی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترمحمد غلام نژاد                         
          
                   استادیار
                                               متخصص عفونی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                           دکترگردآفرین نیک بخت                         
           
       استادیار
                                        متخصص عفونی
     CV
     برنامه هفتگی

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107