معاونت آموزشی دانشکده

 

 

                                              دکترحمداله دلاویز                         
           nilohamd@yahoo.com
                                              استاد                           
                                                معاونت آموزشی             
                     CV
                         علوم تشریحی  

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107